Næringsbygg/landbruk

Mange næringsbygg har flate tak. Solcellepanelene plasseres løst på taket og holdes nede av ballast. Hvor mye ballast avgjøres av vindlasten (den belastningen en konstruksjon utsettes for i sterk vind) i området og friksjonen mot takbelegget.

Næringsbygg med skråtak og landbruksbygg er ofte plateslåtte. Det er også de rimeligste takene å montere solcelleanlegg på. De har som regel plass til mange kvadratmeter med paneler og kan derfor komme opp i en betydelig strømproduksjon.

Ved å bestille fra oss, får du et solcelleanlegg klart til bruk fra den dagen det er ferdig montert. Og du kan allerede fra dag én slippe unødvendig høye fakturaer på strøm.

Våre solcellepakker

Vi tilbyr tre ulike grunnpakker, som alle kan justeres. På den måten vil du alltid finne noe som passer for deg.

10 kWp pakke

fra kr. 239.000,-

15 kWp pakke

fra kr. 339.000,-

20 kWp pakke

fra kr. 439.000,-

Så mye sparer du

Se nedenfor hvor mye du kan spare ved å montere solcellepanel.

Antall paneler/kWp
Pris
Årlige strømutgifter uten solceller*
Årlige strømutgifter med solceller*
22-26/10
Ca 239 000,-
46 400,-
23 200,-
32-36/15
Ca 339 000,-
46 400,-
11 600,-
42-46/20
Ca 439 000,-
46 400,-
0,-

* Tallene er estimater. Korrekt pris, besparelse og tilbud får du etter befaring

FAQ

Det avhenger av hvordan huset ditt ligger og hvordan taket ditt ser ut (takvinkel), og det avklarer vi under befaringen. Det fins flere godkjente løsninger for sikring av takarbeidere.

Vår mål er at det skal stå ferdig senest innen tre måneder, og helst før. Du vil få en mail fra oss med forventet leveringsdato og montasjeoppstart. Anlegget blir levert på din adresse, på et sted angitt av deg.

Du kan montere solceller på flere tak, og på befaringen vil vi kunne si om det innebærer merkostnader. Det kan f eks innebære at du må installere flere likerettere.

Den beste til å vite noe om solforholdene der du bor er deg selv. Det er viktig å huske at det ikke er bare når sola skinner at solcelleanlegget produserer strøm. Det holder med dagslys.

Tak som vender mot sør gir mest årlig strømproduksjon, mens flater mot øst og vest gir høyere produksjon tidligere og senere på dagen enn de sørvendte. For å håndtere de største produksjonstoppene (sørvendt) kreves det vekselrettere med større kapasitet.

Det må du sjekke med kommunen din. Det varierer fra kommune til kommune, og i noen tilfeller fra bydel til bydel (område til område).

Ferdig oppkoblet blir solcelleanlegget meldt inn til ditt nettselskap fra vår elektriker.  Du blir automatisk pluss-kunde hos din strømleverandør.

Solcellepanelene er selvrensende. Det er heller ikke nødvendig med snømåking, snøen forsvinner raskt fra panelene. De kan spyles (forsiktig) hvis de blir skitne, men unngå alt verktøy som kan ripe opp panelene. Det kan gå på bekostning av garantien.

Bestill gratis og uforpliktende befaring

Fyll ut skjemaet nedenfor for å bestille en gratis og uforpliktende befaring.